قرار بود نمایشگاه بازی تایپه هفته آینده شروع به کار کند و خبرها حاکی از آن بود که استودیوهای مختلفی آماده حضور و نشان دادن بازی های خودشان بودند. این نمایشگاه به دلیل انتشار ویروس کرونا در سطح آسیا و کشور چین متوقف شده است و برگزاری آن به تاریخ دیگری موکول شده است. ویروس .